e-prawnik.pl Porady prawne

Jak zamknąć konto bankowe?

Pytanie:

Chciałbym zamknąć konto bankowe. Jakie kroki trzeba przedsięwziąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jak zamknąć konto bankowe?

1.6.2015

Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 121, dalej kc). Z art. 730 kc wynika, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Prawo wypowiedzenia umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony przysługuje obu stronom i może być wykonane w każdym czasie. Termin wypowiedzenia może wynikać z umowy lub z przepisów szczególnych. W jego braku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia oświadczenia o wypowiedzeniu do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc). Z uwagi na fakt, że nie posiada Pan dokumentów związanych z rachunkiem bankowym nie sposób szerzej odnieść się do tej kwestii na gruncie umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.  Posiadacz jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jak zamknąć konto bankowe?

lolita2

30.10.2020 18:4:5

Re: Jak zamknąć konto bankowe?

Zamknięcie konta jest znacznie łatwiejsze, gdy jego otwieraniu dokładnie sprawdzimy jakie konsekwencje mogą nas czekać... Dobre konto bankowe wiąże się z tym, ze łatwiej jest nam go zamknąć :) Dzisiaj bardzo fajną ofertę ma Santander :) warto sprawdzić: https://konto-w-banku.pl/promocje-santander/ . Dodatkowo zamykanie kont u nich jest bardzo proste!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ