Jak zamknąć konto bankowe?

Pytanie:

Chciałbym zamknąć konto bankowe. Jakie kroki trzeba przedsięwziąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 121, dalej kc).

Z art. 730 kc wynika, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Prawo wypowiedzenia umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony przysługuje obu stronom i może być wykonane w każdym czasie.
Termin wypowiedzenia może wynikać z umowy lub z przepisów szczególnych. W jego braku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia oświadczenia o wypowiedzeniu do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc). Z uwagi na fakt, że nie posiada Pan dokumentów związanych z rachunkiem bankowym nie sposób szerzej odnieść się do tej kwestii na gruncie umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. 
Posiadacz jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Czynności wykonywane przez banki

  Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe dokonujące obrotu środkami pieniężnymi powierzonymi im m.in. Przez ludność, upoważnione (...)

 • 9.11.2004

  Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • 5.11.2004

  Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  Rozliczeń pieniężnych można dokonywać w pełni swobodnie za pośrednictwem banków, jeżeli spełniony jest jeden podstawowy warunek, mianowicie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron takiego (...)

 • 3.10.2016

  „Dowód z akt” w postępowaniu cywilnym

  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany albo gdy ma być przeprowadzony dowód (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)