e-prawnik.pl Porady prawne

Kryteria orzekania przez sąd o władzy rodzicielskiej małżonków

Pytanie:

Jakimi kryteriami kieruje się sąd, orzekając o władzy rodzicielskiej małżonków nad ich wspólnym, małoletnim dzieckiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warto podkreślić, że podstawowym kryterium rozstrzygania o władzy rodzicielskiej jest cel, któremu ona służy: powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Kiedy i w jaki sposób cel ten może być optymalnie osiągnięty, decydują okoliczności konkretnej sprawy, oceniane wszechstronnie przez sąd rozwodowy (tak Bronisław Czech, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009 rok).

Powierzenie w wyroku rozwodowym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stron następuje na podstawie ustaleń faktycznych, charakteryzujących kwalifikacje rodziców oraz stan więzi emocjonalnej między nimi i dzieckiem, a także ustaleń odnoszących się do dziecka, które wskazują jego wiek i stopień osiągniętego rozwoju umysłowego i emocjonalnego (wyrok SN z 8 grudnia 1997 r., I CKN 319/97, LexPolonica nr 346220). W szczególności, sytuacja materialna rodziców nie może być czynnikiem decydującym o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej. Wydanie przez sąd właściwej decyzji może nastąpić wyłącznie na podstawie wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie takiej decyzji. W takich sprawach sąd nie powinien poprzestać na oświadczeniach stron i ocenie złożonych przez nie dowodów, lecz powinien przeprowadzić z urzędu odpowiednie dochodzenie i dowody (orz. SN z 23 stycznia 1958 r., 4 CR 431/57, RPEiS 1959, nr 1, s. 339). Samo tylko lepsze położenie materialne jednego z rodziców nie może decydować o powierzeniu mu pieczy nad osobą dziecka (orz. SN z 26 kwietnia 1958 r., 3 CR 135/58, LexPolonica nr 316167, OSN 1958, nr 3, poz. 90; PiP 1958, nr 8-9, s. 460 z glosą W. Ludwiczaka).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY