Obowiązek korzystania z obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

Pytanie:

Co należy rozumieć przez pojęcie obowiązku korzystania z obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, określonego w ustawie prawo budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jedną z podstawowych zasad prawa budowlanego w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych jest zapisany w art. 61 ustawy prawo budowlane, obowiązek korzystania z nich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zasada ta oznacza, że obiekt powinien być wykorzystywany zgodnie z aktualnym przeznaczeniem, jeżeli zostało ono zmienione, zmianie ulec musi także sposób korzystania i odwrotnie: jeśli zmianie uległ sposób korzystania z obiektu, należy rozważyć zmianę przeznaczenia obiektu. Teza ta prowadzi do wniosku, że przeznaczenie danego obiektu nie jest stałe, ale może ulegać zmianom w okresie istnienia obiektu. Zmiana ta wynikać może z różnych powodów, np. z woli właściciela lub ze zmiany aktów normatywnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY