e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

Pytanie:

Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

24.6.2013

Zgodnie ze znowelizowanymi od 1 stycznia 2013 roku przepisami art. 184 u.e.r. (ustawa z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2012 r. nr 637) rozwiązanie stosunku pracy nie jest już przesłanką do nabycia świadczenia emerytalnego na tej podstawie.

Należy jednak pamiętać o treści art. 103a ustawy: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

 

W konkluzji nabyte bez rozwiązania stosunku pracy świadczenie może pozostać zawieszone do czasu rozwiązania tegoż stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ