Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Styczeń 2013

Zastaw rejestrowy

29.1.2013

Zastaw rejestrowy służy zabezpieczeniu wierzytelności. Czy można zastawem rejestrowym zabezpieczyć spłatę weksla in-blanco (z deklaracją)?

Udział pokrzywdzonego w przesłuchaniu

28.1.2013

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę. W zawiadomieniu złożyłem kilka wniosków o przesłuchanie konkretnych osób.Czy udział pokrzywdzonego w czynnościach przesłuchania ma charakter bierny czy czynny (np. możliwość zadawania pytań albo żądania (...)

Skarga do ETPC

28.1.2013

Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jakie będę musiał ponieść koszty?

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

28.1.2013

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za taką nieobecność i ewentualnie w jakiej wysokości?

Wspólnota mieszkaniowa

28.1.2013

Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną.

Skarga do ETPC

28.1.2013

Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Czy jest określony termin do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw (...)

Nadanie statusu pokrzywdzonego

28.1.2013

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób nadawany jest status pokrzywdzonego? Czy dzieje się to z mocy prawa czy w wyniku orzeczenia prokuratora? (...)

Termin rozpoznania zażalenia przez prokuratora

28.1.2013

Złożyłem do prokuratora okręgowego zażalenie na bezczynność prokuratora rejonowego (w ciągu 6 tygodni nie wydał postanowienia w sprawie złożonego przeze mnie zawiadomienia). Czy istnieją przepisy nakazujące organowi rozpoznanie zażalenia w określonym terminie?

Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku

28.1.2013

Spadkobiercy nabyli spadek (dom). Orzeczenie jest prawomocne. Działu spadku jeszcze nie było. W jaki sposób spadkobiercy zobowiązani są finansować utrzymanie niezamieszkałego domu i podatki od nieruchomości? Jest to uzależnione od udziałów w spadku czy wszyscy płacą po równo?

Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela

25.1.2013

Złożyłem wniosek o zajęcie nieruchomości dłużnika. Dłużnik ma jakieś inne postępowania u tego samego komornika. Niedługo mają być licytacje ruchomości, o których istnieniu nie wiedziałem. Inni wierzyciele złożyli wnioski o poszukiwanie majątku, kont, itp. - i na pewno powpłacali (...)

Częściowe zabezpieczenie roszczenia

22.1.2013

Sąd wydał nakaz w postępowaniu nakazowym. Chciałbym wszcząć postępowanie zabezpieczające, ale to wiąże się z opłatą dla komornika 2%. Nie wiem czy dłużnik ma teraz całą kwotę, raczej jest to mało prawdopodobne. Z drugiej strony chciałbym, żeby komornik rozpoczął jakiekolwiek działania (...)

Zażalenie a wszczęcie śledztwa

18.1.2013

Art. 306 § 3 i art. 307 § 1 kpk operują różnymi ramami czasowymi do wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa.Czy przekroczenie terminu określonego w art. 307. § 1 kpk upoważnia do złożenia zażalenia czy to jest tylko termin instrukcyjny?

Pozwolenie na budowę studni

17.1.2013

Zgodnie z Art 124 ustawy prawo wodne wykonanie studni do głębokości 30 metrów i poborze wody nie przekraczającym 5 m3 nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego niezależnie czy ma być to studnia wiercona czy kopana a jej statut określa właściwie tylko to że służyć będzie do zwykłego użytku. (...)

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia

15.1.2013

5 tygodni temu wysłałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sfałszowania mojego podpisu i przywłaszczenia mienia. Do tej pory nie otrzymałem postanowienia, co dalej w sprawie. Rozmawiałem z prokuratorem, który poinformował mnie, że w ciągu tygodnia \"policja powinna rozpocząć dochodzenie\". (...)

Trwały zarząd

14.1.2013

Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała Rady Miejskiej?

Uprawnienia do emerytury pomostowej

14.1.2013

Maszynista kolejowy, został odsunięty od czynności z powodu utraty zdrowia. Tak orzekł lekarz kończący badania okresowe. Ten maszynista spełnia wszystkie warunki do świadczenia zgodnie z Rozdz. 2 , z Art. 4 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Pracodawca nie zgodził się (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych

14.1.2013

Na nieruchomości mojego dłużnika, przeciwko któremu dysponuję tytułem wykonawczym, ZUS ustanowił hipotekę przymusową i co jakiś czas dodaje kolejne wzmianki o nowych zajęciach. Gdybym ja również został dopisany w związku z egzekucją komorniczą, to w której kolejności byłbym zaspokojony (...)

Wycofanie wniosku od komornika

8.1.2013

Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi, ale jeszcze nic nie wyegzekwował. Czy gdybym teraz wycofał wniosek to można na podstawie przepisów określić jakimi kosztami postępowania dłużnik obciąży stronę (i którą)?

postępowanie nakazowe z obligacji

7.1.2013

Przedsiębiorstwa prywatne emitują obligacje na podstawie ustawy o obligacjach. Czy obligacje mogą być podstawą wydania nakazu w postępowaniu nakazowym?

Kłopotliwy sąsiad

4.1.2013

Mam sąsiada, który wypłoszył mi lokatorów z wynajmowanego mieszkania. Nie chcę aby następny lokator również zerwał umowę. Z tego powodu zamierzam - przy każdej kłopotliwej sytuacji-wzywać Straż miejską lub Policję. Jakiej pomocy mogę oczekiwać z ich strony i czy mogę domagać się (...)

Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów

3.1.2013

Jako prezes zarządu w sp. z o.o. zobowiązany jestem do prowadzenia księgi udziałów. Jeden ze wspólników posiada komornicze zajęcia udziałów lub pożytków z udziałów. Nie jest to natomiast ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. (...)

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

3.1.2013

Nie posiadamy potomstwa ani bliskiej rodziny poza siostrą mojego męża, która jest mężatką i której mąż posiada rodzinę /brat, jego dzieci i wnuki/. Kiedy w przypadku braku testamentu, spadek może przejść na rzecz skarbu państwa?

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

3.1.2013

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Żona posiada brata i bratową. Oni również nie mają potomstwa ani bliskiej rodziny. Mój mąż ma brata, który ma żonę, dzieci i wnuki. Kiedy w przypadku braku testamentu spadek lub jego część może przejść na rzecz skarbu Państwa.

Wycena udziałow w sp. z o.o.

3.1.2013

Chciałbym dokonać wyceny udziałów naszego dłużnika w spółce z o.o. w której również jestem udziałowcem z prawem pierwokupu udziałów od innych wspólników. Posiadam zajęcie komornicze udziałów mojego dłużnika. Wspólnik posiada udziały o wartości nominalnej 25 000 zł (500 udziałów, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika