Archiwum porad prawnych Październik 2013

Składka na FEP za kierowców

29.10.2013

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, wymagających oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej (...)

Wysokość alimentów dla byłej żony

23.10.2013

Jestem w trakcie rozwodu (z winy żony). Żona żąda ode mnie alimentów w kwocie 400 zł (na własne potrzeby). Nadmieniam, że otrzymuje ona 1200 zł renty. Nasze małżeństwo trwało rok, z czego razem byliśmy jedynie 120 dni. Pozostały okres przebywała w swoim domu z mężczyzną, z którym (...)

Zaskarżenie czynności notariusza

17.10.2013

Chciałem zawrzeć umowę najmu okazjonalnego (jako najemca). W tym celu muszę załatwić dwa oświadczenia złożone u notariusza. Pracownik kancelarii notarialnej (telefonicznie) odmawia wykonania czynności bo nie pasuje mu umowa; twierdzi, że to nie jest umowa najmu okazjonalnego. Czy można w (...)

Podstawy umorzenia grzywny

9.10.2013

Sąd karny orzekł o grzywnie. Część została już zapłacona. Czy poza art. 51 kkw istnieją inne podstawy umorzenia grzywny?

Umowy pożyczki a zgoda wspólników

8.10.2013

Spółka z o.o., którą reprezentuje dwóch wspólników, podpisała z jednym z nich umowy pożyczki w różnych okresach ( w przeciągu kilku miesięcy- 2 umowy na kwotę nie przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego i jedną przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego, wcześniej (...)

Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

2.10.2013

Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Czy Rada Nadzorcza może zebrać się na posiedzeniu i nie podejmować uchwał?

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

2.10.2013

Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem może przewidywać odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika? Chodzi (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika