Archiwum artykułów Październik 2013

Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

22.10.2013

Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z urzędu (...)

Kto może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

19.10.2013

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne precyzyjnie określa podmioty, które mogą korzystać z jednej z form opodatkowania przewidzianych (...)

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

14.10.2013

Nie zawsze podatek od czynności cywilnoprawnych musi być uiszczany przez strony czynności. Zwolnienie od podatku należy odróżnić od sytuacji, w której dana czynność lub dany podmiot w ogóle nie podlega obowiązkowi podatkowemu. W przypadku zwolnienia od podatku podmiot, lub (...)

Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

3.10.2013

Chcesz wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty a nie wiesz pod jaki adres? Przecież dłużnik podał do faktury swoje dane: Imię i nazwisko, firmę lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby. Jednak wszystkie dotychczas wysyłane pisma wracały z adnotacją \"adresat wyprowadził się\" czy \"adresat (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika