e-prawnik.pl Porady prawne

Podział majątku wspólnego przed rozwodem

Pytanie:

Czy możliwy jest podział majątku wspólnego przed uzyskaniem rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział majątku wspólnego przed rozwodem

8.3.2012

Jeżeli małżonkowie chcą uregulować sytuację jeszcze przed orzeczeniem rozwodu to wówczas można ustanowić tzw. rozdzielność majątkową.

Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy małżeński, który cechuje się tym, że nie ma majątku wspólnego małżonków, a dwa majątki osobiste. Majątki osobiste małżonków należą odrębnie do każdego z małżonków i każdy z małżonków może nim samodzielnie zarządzać.

Rozdzielność majątkowa tzw. intercyza zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, a umowa taka może być zawarta zarówno jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie jego trwania. Intercyzę można zawierać kilkakrotnie, wprowadzając kolejne zmiany w sytuacji prawno-majątkowej stron.

Zgodnie z art 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ