e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew o rozwód

Pytanie:

Żona nie mieszka w miejscu zameldowania. Czy w pozwie muszę wpisać adres zameldowania czy mogę wpisać adres korespondencyjny i co jeżeli żona nie odbierze listu z sądu w miejscu w którym przebywa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozew o rozwód

Elementy konieczne, które powinien zawierać prawidłowo sporządzony pozew określone są w art. 126 i art. 187 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Zgodnie z art. 126. 2 k.p.c „gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron". Wedle przeważającego poglądu doktryny przepis ten traktuje nie o miejscu zameldowania, ale faktycznego zamieszkania strony (ten więc adres należy wskazać w pozwie).

Odpowiedź na pańskie drugie pytanie zawarta jest w art.139.1 k.p.c:

Art. 139. § 1.  W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane pocztą należy złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.

Tak więc w przypadku, kiedy niemożliwe jest doręczenie pisma bezpośrednio adresatowi (doręczenie właściwe) lub osobom wskazanym w art. 138 k.p.c (doręczenie zastępcze) doręczenie może być wykonane poprzez tzw. "awizo", a za datę doręczenia złożonego pisma przyjmuje się datę jego odebrania lub datę, w której upłynął termin do jego odbioru, jeżeli przed jego upływem adresat nie zgłosił się po odbiór. Zgodnie z tym, pismo nieodebrane będzie uważane za skutecznie doręczone.

Potrzebujesz porady prawnej?