e-prawnik.pl Porady prawne

Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego

Pytanie:

Czy roszczenie o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego może być traktowane jako środek ochrony dóbr osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego

22.12.2011

W przypadku dokonanego już naruszenia dobra osobistego, ten, czyje dobro zostało naruszone, może żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Wskazać w tym miejscu należy, iż poszkodowany może łączyć żądanie zaniechania dalszych naruszeń z żądaniem usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego, a więc oba powyższe roszczenia (w praktyce tak to zazwyczaj wygląda). Przepis powyższy nie określa wszystkich czynności, których sprawca naruszenia powinien dokonać w celu usunięcia skutków tego naruszenia. Złożenie odpowiedniego oświadczenia jest to tylko jeden ze sposobów usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego. Liczba i rodzaj środków mających doprowadzić do usunięcia nie zostały przez ustawodawcę określone. Przy wyborze środka oraz formy, które mają służyć usunięciu skutków naruszenia dobra osobistego, sąd powinien mieć na względzie to, by środek dał rzeczywiście satysfakcję poszkodowanemu. W praktyce sposób usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego powinien być dostosowany w każdym wypadku do konkretnych okoliczności. Może np. wchodzić w grę usunięcie fotografii z określonego miejsca (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 grudnia 1968 r., I CR 252/68, Lexpolonica nr 296299, OSNCP 1/70, poz. 18).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ