e-prawnik.pl Porady prawne

Separacja z inicjatywy obojga małżonków

Pytanie:

W jaki sposób rozpocząć formalnie starania o separację, jeżeli pragnie jej mąż i żona? Czy lepiej jest przed rozpoczęciem starań o separację postarać się o rozdzielność majątkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Separacja z inicjatywy obojga małżonków

O separacji orzeka sąd na wniosek każdego z małżonków, wystarczy jednego, mogą z tym żądaniem oczywiście wystąpić oboje.. Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżonków (w przypadku rozowdu ten zupełny rozkład musi być jeszcze trwały). Zbędne jest uprzednie zniesienie wspólności małżeńskiej, gdyż z mocy art. 61[5] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Powstanie rozdzielności majątkowej na skutek orzeczenia separacji następuje z mocy prawa. Sąd orzekając separację nie wydaje w tym przedmiocie żadnego rozstrzygnięcia. Powstanie ustroju rozdzielności majątkowej następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego wniosek o separację.

Potrzebujesz porady prawnej?