Wypełnienie weksla in blanco

Pytanie:

Weksel in blanco zgodnie z art.10 prawa wekslowego jest wekslem niezupełnym w chwili wystawienia. Niezbędną przesłanką powstania zobowiązania jest uzupełnienie tego weksla, które polega na wpisaniu brakujących jego elementów do których między innymi zalicza się sumę wekslową. Sposób uzupełnienia weksla powinien być ściśle określony w tzw. deklaracji wekslowej. Czy ewidentnie widoczne przerobienie (widoczne nawet na kserokopii ) kwoty 10.000 na 20.000, cyfrowo i słownie w deklaracji wekslowej jest uchybieniem formalnym i może stanowić podstawę do unieważnienia weksla ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady poprawa kwoty wpisanej na wkeslu nie jest powodem uniewaznienia weksla. Powoduje jednak powstanie powaznych wątpliwości co do autentyczności weksla co może być skutecznie podniesione w ewentualnym postepowaniu sądowym i co spowoduje brak możliwości zaspokojenia tego roszczenia wekslowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

NA SKÓTY