Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

Pytanie:

W związku ze zmianą z dniem 5 lutego 2005 roku przepisów regulujących kwestie realizacji wypłat z wynagrodzenia za pracę z zajętych przez organy egzekucyjne rachunków bankowych, o wypłacie wynagrodzeń z takich rachunków jak również o ich wysokości decydował będzie sąd. Który sąd będzie właściwy do wydania takiego zezwolenia? W jakiej formie należy się zwrócić do sądu o wydanie takiego zezwolenia? Do jakiej wysokości wynagrodzenia będą wypłacane - czy w wysokości wynikającej z umowy o pracę, czy w wysokości minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku - tj. 849 złotych), czy może na jeszcze innych zasadach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie z dniem 5 lutego 2005 r. wchodzą w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego, w tym regulowanego tym aktem postępowania egzekucyjnego. Od tej daty zmieniają się także zasady przeprowadzania postępowania egzekucyjnego z rachunków bankowych.

Zgodnie ze znowelizowanym artykułem 890 kodeksu postępowania cywilnego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Jednak jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika wraz z podatkami i ustawowymi ciężarami. Zezwolenie sądu może być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, czyli tych które przytacza Pan w pytaniu. Będzie to zatem kwota nie wyższa niż 849 zł.

Co do sądu, to w zakresie jego właściwości nic się nie zmieniło, chodzi tu oczywiście o sąd rejonowy. Zgodnie bowiem z artykułem 759 kodeksu postępowania cywilnego (który co do zasady nie uległ zmianie, zmieniona tylko już dawno nie funkcjonującą nazwę sądu) sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie określają wprost w jakiej formie zainteresowani będą zobligowani zwracać się do sądu o omawiana zezwolenie. Z całą pewnością należy wykluczyć pozew, najwłaściwszą formą będzie zatem wniosek. Podkreślić przy tym należy, iż przepis posługuje się zwrotem "sąd może zezwolić", zatem wniosek nie obliguje w żaden sposób sądu do wydania takiego zezwolenia, może się zatem do niego nie przychylić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY