Akcyza od sprzedaży alkoholu

Pytanie:

Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju działalności będę miał jakiś obowiązek z tytułu podatku akcyzowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akcyza od sprzedaży alkoholu

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, sprzedaż wyrobów akcyzowych co do zasady nie jest opodatkowana podatkiem akcyzowym. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, wyprowadzenie ze składu podatkowego. Akcyza jest bowiem z zasady tzw. podatkiem jednofazowym.

Wyjątek przewiduje art. 8 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. Jak stanowi ten przepis, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne