Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Pytanie:

Po sprawie o alimenty żona pozwała mnie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Na sprawie prokurator odrzuciła wszystkie moje wnioski dowodowe na podstawie jednego, stwierdzając że nic nie wniesie do sprawy. Dopiero gdy przedstawiłem nowe wnioski dowodowe sąd po naradzie odroczył sprawę na czas nieokreślony. Będzie czekał na wyrok w sprawie z art. 207 par. 1 kk. Ale gdy nie będę miał rozdzielności majątkowej chyba nie będą mogli mnie wyeksmitować.(do tego dąży żona). Czy sąd ponownie wezwie mnie na sprawę o rozdzielność jeżeli tak; to w jakim terminie. Sprawa z art. 207 odbędzie się 15 grudnia br. Czy będę mógł złożyć apelację od wyroku z art. 207 i czym najlepiej motywować - np. brakiem obiektywizmu sądu. Żona wniosła oskarżenie przeciwko mnie ponieważ chce wyjść ponownie za mąż. ( prawdopodobnie ma kochanka którego znają dzieci - wszystkie dzieci go akceptują dodam że żona i dzieci są Świadkami Jehowy a przyjaciel żony pochodzi z tego samego środowiska) ile dni jest na apelację i jakie argumenty sąd uzna za zasadne aby była skuteczna i spowodowała przeniesienie sprawy do wyższej instancji ponieważ tam na pewno sąd będzie obiektywny.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Ponieważ postępowanie w sprawie o przeprowadzenie rozdzielności majątkowej zostało odroczone, sąd wezwie Pana na kolejną rozprawę, jeżeli przyczyny odroczenia ustaną. Termin kolejnej rozprawy zostanie określony przez sąd. W przypadku wyroku wydanego w postępowaniu karnym, na wyrok sądu pierwszej instancji stronom postępowania przysługuje apelacja. Apelację w postępowaniu karnym wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli sądem pierwszej instancji był sąd okręgowy, apelacja powinna zostać sporządzona i podpisana przez adwokata. Apelacja powinna zostać należycie uzasadniona. W zależności od orzeczenia sądu, można np. skarżyć w apelacji zasadność oraz wysokość orzeczonej kary lub środka karnego, uznanie winnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: