Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Pytanie:

Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być \"właściwie opłacone blankiety wekslowe\". W sytuacji gdy urzędowych blankietów weksli już nie ma, w jakiej formie stosować wobec tego weksle po zniesieniu opłaty skarbowej od weksli i unieważnieniu używanych dotychczas tzw. blankietów wekslowych na których była stosowna opłata skarbowa (gotowa czy też z dopłatą z adnotacją urzędu skarbowego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Nowa ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje obowiązku opłacania weksli. Wobec powyższego, zakupione blankiety wekslowe można albo zwrócić (tutaj termin jest ograniczony ostatecznie do 20 stycznia 2007 r.), albo też zachować, wykorzystując je jako wzór do prawidłowego sporządzenia weksli. Blankiet wekslowy dokumentował bowiem fakt opłacenia opłaty skarbowej od weksla. Brak opłacenia weksla nie powodował jednak nieważności zobowiązania wekslowego. W sytuacji, gdy nie jest wymagane uiszczanie opłaty skarbowej od weksli, posiadany i nie zwrócony blankiet wekslowy może być wykorzystany do sporządzenia prawidłowego weksla. Zawiera on bowiem pola do opisania elementów, które powinien posiadać weksel. Tak więc sporządzenie weksla na takim wzorze może uchronić sporządzającego przed niewpisaniem istotnego elementu weksla. Mimo, iż blankiety wekslowe nie będą potrzebne, wypełnienie takiego blankietu nie będzie powodowało samo przez się nieważności weksla. Weksel sporządzony na blankiecie – jeżeli będzie posiadał wszystkie elementy wymagane przez prawo wekslowe będzie jak najbardziej ważny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: