Brak ślubu cywilnego a podział majątku

Pytanie:

Związek małżeński został zawarty tylko w kościele, jeszcze przed wejściem w życie konkordatu. Nie było ślubu cywilnego. Czy i jak możliwy jest podział majątku pomiędzy stronami na zasadach obowiązujących w przypadku rozwodu lub separacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak ślubu cywilnego a podział majątku

Stan prawny dotyczący małżeństwa po drugiej wojnie światowej kształtował dekret Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 r., który wprowadził obowiązkowo śluby cywilne, a małżeństwa zawarte w kościele zostały pozbawione skutków cywilnoprawnych. W latach 1968-1989 zakazane było zawieranie małżeństw kościelnych przed ślubem cywilnym; groziła za to sankcja karna względem duchownego, przed którym zawarto takie małżeństwo. Po 1989 r. zawarcie małżeństwa kościelnego nadal mogło nastąpić dopiero po uprzednim zawarciu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego i przedstawieniu duchownemu odpisu skróconego aktu małżeństwa, ale już bez sankcji.

Dopiero od 15 listopada 1998 r możliwe jest zawarcie ślubu kościelnego, który odniesie skutki także w sferze cywilnoprawnej. Jednakże dla wystąpienia takiego skutku konieczne jest wyraźne, odrębne oświadczenie woli nupturientów (osób zawierających związek małżeński). Jeżeli więc nie zostało zawarte małżeństwo cywilne, osób, które są małżonkami w świetle prawa wyznaniowego, nie obejmuje w żaden sposób reżim prawa rodzinnego. W szczególności więc nie powstaje wspólność majątkowa, nie istnieje ta szczególna masa majątkowa. W takim przypadku majątek małżonków może być wspólny, jeżeli wspólnie nabywane zostały poszczególne rzeczy. W stosunku do tych przedmiotów małżonkowie są współwłaścicielami. Jest to współwłasność ułamkowa – każdy ze współwłaścicieli ma w niej swój udział. Możliwe jest zniesienie tej współwłasności. Odbywa się to osobno w stosunku do każdego przedmiotu. W zależności od charakteru danej rzeczy możliwe jest zniesienie współwłasności także przez jej podział. Nie będzie to jednak podział taki jak podział majątku w razie rozwodu. Więcej informacji na temat współwłasności w częściach ułamkowych zawierają artykuły A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem? Co może współwłaściciel?
Zniesienie współwłasności

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dobry Adwokat lub radca prawny Warszawa

10.10.2021 przez: szczawik73

Kontakty wnuka z dziadkami

12.7.2021 przez: laryska1234

Dobry adwokat Częstochowa i Poznań

11.10.2020 przez: ardad