Brak zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu

Pytanie:

Jakie są konsekwencje nie poinformowania zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu oraz o danych osobowych nabywcy pojazdu?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu

Taki obowiązek nakłada ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zbywca jest zobowiązany do poinformowania zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu oraz o danych osobowych nabywcy pojazdu.

W przypadku nie powiadomienia o tym ubezpieczyciela, zbywca ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialności solidarną wobec zakładu ubezpieczeniowego, za czas do powiadomienia o zbyciu pojazdu. Zakład ubezpieczeń może więc domagać się uiszczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie tak od aktualnego właściciela pojazdu jak i dotychczasowego właściciela w takim samym zakresie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne