Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Pytanie:

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, a kto jest z niego zwolniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2038 ze zmianami szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, przeprowadzają, w formie kursu, ośrodki szkoleniowe, które zgłosiły organizowany kurs ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i uzyskały akceptację programu i harmonogramu kursu. Kurs kończy egzamin składany przez uczestnika kursu przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Wybierani przez pracowników kandydaci na członków rad nadzorczych pierwszej kadencji, którzy nie spełniają wymogu określonego w art. 12 ust. 2 (wymóg egzaminu) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, są kierowani przez spółkę na szkolenie i egzamin.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe. Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek mogą przystępować również osoby, które nie odbywały szkolenia.

Zwolnione z obowiązku składania egzaminu są osoby, które:

  1. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (10 września 2004 r.) zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, ze zm.);
  2. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;
  3. posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak