Co to jest darowizna?

Pytanie:

"Co to jest darowizna?"

Odpowiedź prawnika: Co to jest darowizna?

Darowizna jest umową nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym. Od innych czynności prawnych odróżnia ją to, że ma na celu przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Darowizna jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Nie ma przeszkód, aby przedmiotem darowizny był udział w rzeczach. Skutki takiej umowy, nie różnią się co do zasady, od skutków w umowach odpłatnych. Przez zawarcie umowy darczyńca staje się dłużnikiem, obdarowany wierzycielem, a wykonanie zobowiązania podlega regułom przewidzianym dla wykonania zobowiązań (są też pewne szczególne regulacje). Umowa darowizny, ze względu na fakt, że jej przedmiotem jest nieruchomość, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika