Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

Pytanie:

W jakim terminie możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, jeżeli sprzedawca zataił jej wady?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

W kwestii terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jednakże upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne