Dostępność Polskich Norm

Pytanie:

Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dostępność Polskich Norm

Status Polskich Norm jest kontrowersyjny i był przedmiotem sporów sądowych. Polski Komitet Normalizacyjny, który je wydaje, jest krajową jednostkę normalizacyjną i jednocześnie państwową budżetową jednostką organizacyjną. Jednakże w 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż Polskie Normy nie podlegają przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast zgodnie z ustawą o normalizacji Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej. Zabronione jest zatem kopiowanie Norm w celu ich dalszego rozpowszechniania, w tym w celach komercyjnych. Dlatego nie mógł Pan znaleźć Polskich Norm za darmo. Należy je zakupić.

Porady prawne

Możemy poinformować, iż zgodnie z informacjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego istnieje jednak możliwość bezpłatnego zapoznania się (ale nie kopiowania) z Polskimi Normami w czytelniach:

  • Ośrodka Informacji Normalizacyjnej w Warszawie, Katowicach i Łodzi,
  • Punktów Informacji Normalizacyjnej w Bialymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Opolu, Gliwicach, Kielcach i Zielonej Górze.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne