Egzekucja a miejsce zamieszkania

Pytanie:

Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy SR w Słupsku. Dłużnik od lat mieszka i pracuje w Jeleniej Górze, gdzie ma meldunek czasowy (meldunek stały posiada w Słupsku, mimo iż tam nie mieszka od lat dziesięciu). Na czym należy się oprzeć, aby egzekucja z wynagrodzenia za pracę należała do komornika przy sądzie rejonowym w Jeleniej Górze ogólnej właściwości dłużnika (czyli wg jego miejsca zamieszkania). Pamiętam o domniemaniu, że miejscem zamieszkania jest miejsce stałego zameldowania, ale podobno jest możliwe jego obalenie.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja a miejsce zamieszkania

Jeżeli wierzyciel skierował wniosek o egzekucję z wynagrodzenia za pracę to niewłaściwego komornika, to komornik ten powinien przekazać wniosek do właściwego komornika. W opisanej sytuacji jednak komornik nie mógł tego zrobić, gdyż kierował się domniemaniem, iż że miejscem zamieszkania dłużnika jest jego miejsce stałego zameldowania. Należy więc zawiadomić komornika, który wszczął egzekucję, o faktycznym miejscu zamieszkania dłużnika. Do pisma należy dołączyć odpis z ewidencji ludności, by przez wskazanie adresu czasowego zameldowania wskazać faktyczne miejsce zamieszkania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne