Forma wezwania do zapłaty

Pytanie:

W jakiej formie powinienem skierować wezwanie do zapłaty dla dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma wezwania do zapłaty

W tej kwestii powinien Pan wystosować pisemne wezwanie pracodawcy do zapłaty należnej kwoty w wyznaczonym terminie. Po jego bezskutecznym upływie w zasadzie jedyną możliwością pozostanie wystąpienie na drogę cywilnoprawną z powództwem o zapłatę. Wezwanie do zapłaty nie wymaga szczególnej formy prawnej – może to być zwykła forma pisemna. W razie potencjalnego sporu sądowego o zapłatę takie wezwanie będzie stanowiło dowód na istniejącą między przynajmniej jedną ze stron chęć polubownego załatwienia sprawy. Po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty będzie mógł Pan także domagać się zapłaty odsetek od zaległej kwoty.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne