Indywidualne Programy Rehabilitacji

Pytanie:

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym narządem ruchu. Pytanie: czy faktura zakupu ww. wózka musi być na osobę, na którą jest tworzony program, czy na naszą firmę oraz co za tym idzie koszty związane z eksploatacją wózka mają być fakturowane na niepełnosprawnego czy na nasz zakład?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Indywidualne Programy Rehabilitacji

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zwany "funduszem rehabilitacji") jest obowiązany do przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dysponentem funduszu rehabilitacji jest pracodawca (art. 33 ust. 9 wskazanej ustawy).

W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca finansuje określone koszty (§ 2 pkt 12a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), natomiast przepisy nie wskazują, czy konkretny zakup ma być dokonany przez pracownika, a pracodawca dokona zwrotu pieniędzy, czy też zakup ma być dokonany przez pracodawcę i przekazany pracownikami.

Porady prawne

W każdym z tych przypadków - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - na fakturach (tak zakupu jak i późniejszych) powinien być uwidoczniony faktyczny nabywca.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne