Instytucja zaprzeczenia ojcostwa według Kodeksu Cywilnego

Pytanie:

"Jak Kodeks Cywilny definiuje instytucję zaprzeczenia ojcostwa? "

Odpowiedź prawnika: Instytucja zaprzeczenia ojcostwa według Kodeksu Cywilnego

Zaprzeczenie ojcostwa jest instytucją, która będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy będzie istniało domniemanie pochodzenia dziecka od mężczyzny. Jak wskazuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeśli dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa, domniemywa się, iż pochodzi od męża matki. W takim właśnie przypadku można by dochodzić zaprzeczenia ojcostwa, kiedy istnieje domniemanie, które może być obalone właśnie poprzez zaprzeczenie ojcostwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika