Intercyza za granicą

Pytanie:

Za kilka miesięcy wychodzę za mąż. Mój narzeczony jest obywatelem Niemiec. Zdecydowaliśmy się na rozdzielność majątkową. Ślub odbędzie się w Polsce, ale mieszkać będziemy najprawdopodobniej w Niemczech. Gdzie powinniśmy spisać intercyzę: w Polsce czy w Niemczech? Czy ewentualny polski dokument (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego) będzie obowiązywał w Niemczech? I na odwrót: niemiecki dokument w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Intercyza za granicą

Intercyza może być spisana zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ocena prawna umowy majątkowej małżeńskiej dokonywana będzie w zależności od miejsca zamieszkania małżonków. Zgodnie z art. 17 § 2 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, stosunki majątkowe wynikające z majątkowej umowy małżeńskiej podlegają wspólnemu prawu ojczystemu stron z chwili zawarcia tej umowy. W analizowanym przypadku brak wspólnego prawa ojczystego. Dlatego też, zgodnie z § 3 tego artykułu, w braku wspólnego prawa ojczystego prawem właściwym będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie - właściwym będzie prawo polskie. Z pytania wynika, że w chwili podpisywania umowy w Polsce małżonkowie nie będą mieli wspólnego miejsca zamieszkania ze względu na zamiar wyjazdu do Niemiec. Stąd właściwe będzie prawo polskie. Jeśli natomiast umowa zostanie podpisana już w Niemczech, to właściwe prawo wskaże prawo prywatne międzynarodowe niemieckie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: