Interpretacja odpisu księgi wieczystej

Pytanie:

W dziale I księgi wieczystej mojego dłużnika znalazłem wpis, którego nie rozumiem, a może on mieć dla mnie znaczenie. W podrubryce 1.4.1 w poz.8 jest: \"Przyłączenie. Numer księgi ..............\" Na miejscu kropek jest podany numer innej księgi wieczystej. Jaka jest wzajemna relacja pomiędzy księgą, której odpis posiadam, a wymienioną na miejscu kropek?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Interpretacja odpisu księgi wieczystej

Przy przyłączeniu nieruchomości lub ich części do księgi wieczystej wpisuje się, oznaczając kolejnymi numerami bieżącymi, także przyłączone nieruchomości (części nieruchomości). Dział księgi wieczystej oznaczony jako “I-O”, obejmuje między innymi rubrykę "Oznaczenie", w ramach której wyszczególniona jest podrubryka 1.4.1. Podrubryka ta obejmuje stan nieruchomości w czasie urządzenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia. Stanowi ona oznaczenie poprzedniej księgi przy urządzeniu księgi wieczystej lub przy "przyłączeniu" innej nieruchomości do nieruchomości w istniejącej księdze. Natomiast w odniesieniu do "odłączenia" oznaczenie nowej księgi, do której nastąpiło odłączenie części nieruchomości.

Księga wieczysta, która jest wpisana we wspomnianej rubryce, jest to poprzednia księga wieczysta, która była ustanowiona dla nieruchomości (lub części nieruchomości) przyłączanej do nieruchomości Pana dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: