Kolejność przesłuchań w postępowaniu nieprocesowym

Pytanie:

Toczy się postępowanie o zasiedzenie. Jest dwóch wnioskodawców i dziesięciu uczestników. Wnioskodawcy i uczestnicy powołali świadków. Jak powinna być kolejność przesłuchań? W jakim charakterze są przesłuchiwani uczestnicy, w charakterze strony czy świadka? Czy dopuszczalne jest przesłuchiwanie najpierw uczestników, a dopiero później świadków? Czy decydują o tym jakieś przepisy, czy też kolejność i charakter przesłuchań zależy wyłącznie od sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kolejność przesłuchań w postępowaniu nieprocesowym

Stwierdzenie zasiedzenia następuje w postępowaniu nieprocesowym. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie nieprocesowe nie regulują w odrębny sposób problematyki dowodów, w tym dowodów z przesłuchania. Tym samym, zgodnie z art. 13 §2 k.p.c. odpowiednie zastosowanie znajdą tu przepisy o procesie, regulujące przesłuchanie stron.

Tym samym, dowód z przesłuchania uczestników, zgodnie z art. 299 w zw. z art. 13 §2 k.p.c., powinien być zarządzony dopiero jeżeli pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy z powodu braku środków dowodowych lub mimo ich wyczerpania. Ponieważ do tego dowodu stosuje się odpowiednio przepisy o świadkach (art. 304 k.p.c.), kolejność przesłuchania oznaczy przewodniczący składu sędziowskiego (art. 264 k.p.c.). Jeżeli skład jest jednoosobowy, funkcje przewodniczącego sprawuje orzekający sędzia.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Najem lokalu

2.3.2018 przez: -

Dowód z monitoringu przeciw policji

13.7.2016 przez: NoJusticeNoPeace