Kontakty dziecka z rodzicami w czasie rozwodu

Pytanie:

Został założony pozew rozwodowy przez powoda, który wyprowadził się z domu i zamieszkuje obecnie z inną kobietą wychowującą syna z innego związku. Córka powoda, przebywająca z pozwaną chce odwiedzać ojca w jego nowym "domu" (miła atmosfera) i spotykać się zarówno z nim (bardzo go kocha) jak i z jego nową towarzyszką, którą bardzo lubi i która w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zachowanie i rozwój córki powoda. Czy pozwana ma prawo, do zakończenia sprawy rozwodowej, zabronić córce odwiedzin u ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontakty dziecka z rodzicami w czasie rozwodu

Prawo do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, jest jednym z praw rodzicielskich, które co do zasady powinny być wykonywane łącznie przez obojga małżonków. Odmienne zasady mogą wynikać bądź z ustaleń pomiędzy małżonkami bądź z postanowienia sądu, które może ograniczyć władzę jednego z rodziców, w ten sposób, że sprawowanie pieczy nad dziećmi powierzy drugiemu rodzicowi, regulując jednocześnie zasady kontaktów dzieci z pierwszym rodzicem. W tym przypadku żona naruszyła przysługujące mężowi prawo opieki nad dziećmi. Zatrzymanie małoletniego, wbrew woli osoby powołanej do opieki jest przestępstwem z art.211 kodeksu karnego. Powszechnie jednak przyjmuje się, że współmałżonek może być sprawcą takiego przestępstwa tylko w przypadku jeżeli zatrzymał dzieci, pomimo, iż władza rodzicielska została w stosunku do niego ograniczona. Innymi słowy, należy raczej założyć, że poszukiwanie ochrony na drodze postępowania karnego, jest w tej sytuacji znacznie utrudnione. Jedyną skuteczną metodą jest stosowny wniosek do sądu rodzinnego. W toku postępowania sąd jest władny zabezpieczyć prawa małżonka poprzez stosowne zarządzenie tymczasowe, regulujące zasady kontaktów rodziców z dziećmi na czas trwania procesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jaki prawnik do rozwodów Gdańsk

16.9.2021 przez: starka1

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

10.9.2021 przez: woroniszcz

DOBRY PRAWNIK OD ROZWODÓW-KRAKÓW

27.8.2021 przez: Gosia_12