Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Pytanie:

"Kto prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski?"

Odpowiedź prawnika: Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski prowadzą organy Straży Granicznej i Policji (art. 85 ustawy), oraz funkcjonariusze Służby Celnej, a także pracownik upoważniony przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub wojewodę. W sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Polski prowadzony jest rejestr. Zgodnie z przepisami w rejestrach dokumentuje się sprawy dotyczące m.in. wiz, zezwoleń na zamieszkanie na pobyt oznaczony, zezwoleń na osiedlenie się.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika