Koszty sądowe od zażalenia

Pytanie:

Pozew został złożony w sądzie w styczniu br., sąd gospodarczy wydał nakaz zapłaty 20 kwietnia 2006 roku, od tego nakazu złożyłam sprzeciw w dwutygodniowym terminie i mam potwierdzenie z sądu. Pomimo tego sąd odrzucił sprzeciw twierdząc, iż jest złożony po terminie. Z uzasadnienia tego sądu wynika, iż to sąd przyjął błędną datę złożenia sprzeciwu. W pouczeniu Sąd wzywa do uiszczenia opłaty przy składaniu zażalenia. Jakie są zasady obliczania opłaty od zażalenia na postanowienia Sądu, jeżeli jest to ewidentna pomyłka Sądu przy ustalaniu terminów, czy w związku ze zmianami przepisów o kosztach powinny być stosowane nowe czy stare zasady, dlaczego mam ponosić koszty błędu sądu, czy sąd zwraca taką opłatę i na jakich zasadach?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty sądowe od zażalenia

Zgodnie z nową ustawą, którą należy tu stosować, gdyż postępowanie zażaleniowe dotyczy nowej instancji, stosuje się przepisy aktualnej ustawy o kosztach sądowych. Trzy czwarte części opłaty pobiera się od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym. Jeśli wniesiono sprzeciw nieprawidłowo, to opłaty powód nie ponosi. Jeśli ją poniósł, to powinna zostać mu ona zwrócona. Pozwany zaś jest obowiązany do zapłacenia opłaty podstawowej w kwocie 30 zł, albowiem pozwany wnosi pismo, od którego jest zwolniony od kosztów. Sprzeciw wniesiony po terminie jest nieprawidłowo wniesionym. Nakaz zapłaty staje się prawomocny. Strona pozwana jest zobowiązana do zapłacenia wynikających z nakazu kosztów w tym ¼ od 5% wartości przedmiotu żądania np. 5% z 100.000 zł to 5.000 zł a ¼ z tego to 1.250 zł. Jeśli sprzeciw wniesiono po terminie jak podaje sąd w uzasadnieniu a strona się z tym nie zgadza może wnieść zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu sprzeciwu. Zażalenie takie podlega opłacie. Opłata sądowa wynosiła będzie 1/5 opłaty - liczona w sposób opisany powyżej, do jej uiszczenia jest obowiązana oczywiście osoba wnosząca zażalenie, czyli pozwany. Opłata ta nie może być jednak niższa niż 30 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Potrzebuje wzoru pisma

31.7.2019 przez: mattlong

PODZIAŁ MAJĄTKU pilne

14.1.2019 przez: -

witam

5.6.2018 przez: calinka31

Opłata za sprawę

4.2.2018 przez: Paulina999