Naczepa a amortyzacja

Pytanie:

Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały nieprzerejestrowany może być wpisany do ewidencji środków trwałych i podlegać amortyzacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naczepa a amortyzacja

Z definicji środków trwałych zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jednym z warunków zaliczenia przez podatnika składników majątku do środków trwałych jest wykorzystywanie przez niego tego składnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem spełnienia określonych w tym przepisie innych przesłanek zaliczenia do środków trwałych).

Przepisy w zakresie zaliczania np. naczepy do środków trwałych i ich amortyzacji nie wiążą skutków prawnych z jej rejestracją na podatnika. Jeżeli zatem pomimo braku zarejestrowania naczepy na podatnika, jest ona wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może być zaliczona do środków trwałych i amortyzowana (z zastrzeżeniem spełnienia określonych w przepisach innych przesłanek zaliczenia do środków trwałych). Z drugiej strony raczej wydaje się mało prawdopodobne, aby niezarejestrowana przyczepa mogła być wykorzystywana przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w formie usług transportowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: