Natychmiastowa wykonalność alimentów

Pytanie:

Sąd zasądził mi alimenty na rzecz dziecka płatne do dnia 10 każdego miesiąca. Czekam na uprawomocnienie się wyroku, które przypadnie dopiero po 10. Czy mam zapłacić wcześniej, czy poczekać do otrzymania pisma z sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Natychmiastowa wykonalność alimentów

W przypadku zasądzenia alimentów, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności. Od tego momentu będzie więc Pan zobowiązany do wykonania wyroku, a więc do zapłaty alimentów. W sytuacji, gdy rygor natychmiastowej wykonalności nie zostałby wydany, wykonalne byłoby tylko orzeczenie prawomocne. Uzasadniając należy stwierdzić, że co do zasady wykonalne są jedynie orzeczenia prawomocne. Istnieją jednak wypadki możliwych odstępstw od takiego założenia, w których należy dopuścić możliwość wykonania orzeczenia, które jeszcze się nie uprawomocniło. Stwierdzenie wykonalności nieprawomocnego orzeczenia następuje w drodze nadania mu przez sąd rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor ten w pewnych sprawach nadawany jest przez sąd z urzędu obligatoryjnie. W przypadku zasądzenia alimentów co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności.Natomiast wtedy, gdy powód dochodzi równocześnie zasądzenia zaległych alimentów, które powinny być płacone w odpowiednich ratach także przed wytoczeniem powództwa - rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, niezależnie od tego, za jaki okres należą się powodowi zaległe alimenty. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku, któremu go nadano, a gdy ogłoszenia nie było od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne