Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

Pytanie:

Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

Zgodnie ze znowelizowanymi od 1 stycznia 2013 roku przepisami art. 184 u.e.r. (ustawa z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2012 r. nr 637) rozwiązanie stosunku pracy nie jest już przesłanką do nabycia świadczenia emerytalnego na tej podstawie.

Należy jednak pamiętać o treści art. 103a ustawy: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Porady prawne

 

W konkluzji nabyte bez rozwiązania stosunku pracy świadczenie może pozostać zawieszone do czasu rozwiązania tegoż stosunku pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne