Ochrona prawa autorskiego - zakres podmiotowy

Pytanie:

"Komu przysługuje ochrona prawa autorskiego"

Odpowiedź prawnika: Ochrona prawa autorskiego - zakres podmiotowy

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika