Odpowiedzialność podmiotów gospodarczych, które w zakresie swej działalności wytwarzają produkty niebezpieczne

Pytanie:

"Jak wygląda odpowiedzialność podmiotów gospodarczych, które w zakresie swej działalności wytwarzają produkty niebezpieczne?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność podmiotów gospodarczych, które w zakresie swej działalności wytwarzają produkty niebezpieczne

Zgodnie z art. 449 z ind. 1 Kodeksu cywilnego, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika