Odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody

Pytanie:

Jak wygląda odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego za wyrządzone przez siebie szkody

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność rzeczoznawcy samochodowego, to wskazać trzeba, że w tym zakresie nie występują żadne szczegółowe przepisy dotyczące sposobu ustalania tej odpowiedzialności, podstaw dochodzenia odszkodowania, względnie wyłączeń odpowiedzialności. Obecnie obowiązujące unormowania prawne dotyczące działalności rzeczoznawców samochodowych nie regulują jej tak szczegółowo jak np. odpowiedzialności rzeczoznawców majątkowych. Brak również obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
W związku z tym uznać należy, że nie jest możliwe dochodzenie odszkodowania od rzeczoznawcy, nie można również odwołać się nawet do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.
Porady prawne
Nie jest bowiem możliwe uznanie, że sporządzenie opinii, wedle której zakwalifikowano dany samochód jako ciężarowy jest czynem niedozwolonym, o którym mowa w art. 415 kc.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne