Ograniczenia w obrocie złotą biżuterią

Pytanie:

Czy polskie prawo przewiduje jakieś ograniczenia w obrocie złotą biżuterią?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenia w obrocie złotą biżuterią

Sprzedaż wyrobów wykonanych ze złota nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień. Wystarczy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie obrotu złotą biżuterią. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach w prawie polskim w obrocie biżuterią złotą. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby z metali szlachetnych oznaczone:

· polskimi cechami probierczymi,

Porady prawne

· cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą

Polską umów międzynarodowych,

· cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Obowiązek zgłaszania do badania i cechowania nie dotyczy:

· wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną,

· narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych,

· wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,

· odznak, orderów, odznaczeń państwowych i innych,

· inkrustacji,

· monet, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych,

· surowców i półfabrykatów oraz złomu, w szczególności bloków, sztab, zlewków, blach, taśm, drutu.

Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 5 gramów - nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania, jednakże powinny być zaopatrzone przez wprowadzającego je do obrotu handlowego w informację o ich masie i próbie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne