Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy w przypadku gdy sprawa trafia do poborcy skarbowego to okres przedawnienia biegnie nadal i nie przerywa się?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres przedawnienia mandatów i grzywien

W zakresie przedawnienia grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń a mianowicie przepis art. 45 w/w kodeksu. Oto jego treść:

Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.  § 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. § 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Zgodnie z powyższym przedawnienie mandatu karnego upływa po okresie trzech lat od daty jego uprawomocnienia.

Zgodnie z przepisem art. 47. § 1. karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo. Kara ta może być nałożona także w formie mandatu karnego przez uprawnione do tego organy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Przepis art. 51 kks stanowi natomiast, że karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli w okresie powyższym wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego jednorocznego okresu. Orzeczone kary lub środki karne nie podlegają natomiast wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 3 lata.

Powyższe oznacza, iż przedawnienie grzywny nałożonej w formie mandatu karnego przez uprawniony do tego organ - a więc m. in. pracowników urzędów skarbowych czy też inspektorów kontroli skarbowej - następuje po upływie okresu trzyletniego od daty uprawomocnienia się mandatu.

Roszczenia za należności za telefon komórkowy oraz telewizję kablową przedawniają z upływem dwóch lat od dnia następującego bezpośrednio po oznaczonym jako termin płatności. Podstawą prawną tego stanu jest przepis art. 554 kc odnoszący się także do sprzedaży usług przez profesjonalistę w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

W przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia jednorocznego okresu przedawnienia karalności wykroczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

rozliczenie się z urzędem skarbowym

14.10.2014 przez: nikula91

Oszustwo podatkowe

7.6.2014 przez: julek.yool

korepetycje

2.6.2013 przez: emi191