Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

Pytanie:

Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić fakturę uproszczoną (bez VAT)?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

Tak, należy wystawić fakturę uproszczoną. Usługi tłumaczeń należą to tzw. usług niematerialnych (por. art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług). W przypadku, gdy usługi te (usługi niematerialne) świadczone są na rzecz unijnego podatnika VAT, miejscem ich świadczenia jest państwo nabywcy. W takim przypadku polski podatnik wystawia fakturę uproszczoną (por. § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 97, poz. 971), a podatek jest rozliczany przez nabywcę usługi w ramach importu usług.

Porady prawne

Z treści pytania, że nabywcą usługi jest niemiecka firma, a więc z pewnością podatnik VAT. A zatem zastosowanie ma powyżej wskazany schemat opodatkowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne