Pełnomocnictwo dla doradcy podatkowego

Pytanie:

"Klient udzielił doradcy podatkowemu pełnomocnictwa o dość ogólnej treści \" do reprezentowania go wobec urzędu skarbowego w sprawach związanych z wykonywaną przez tego klienta działalnością gospodarczą \". Od tego momentu urząd skarbowy wszelkie pisma i wezwania kieruje nie do klienta, a do pełnomocnika. W jaki sposób doradca podatkowy może uwolnić się od tego pełnomocnictwa. Czy może to zrobić bez udziału klienta, zawiadamiając o tym na piśmie urząd skarbowy? Jaka miałaby być treść takiego wycofania swojej zgody na pełnomocnictwo?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo dla doradcy podatkowego

W opisanym przypadku pełnomocnictwo jest związane ze stosunkiem podstawowym łączącym doradcę podatkowe z jego klientem (prawdopodobnie umowa zlecenia). Pełnomocnictwo może wypowiedzieć wyłącznie klient – mocodawca, jest to bowiem jednostronne oświadczenie woli, a nie umowa. Jednak pełnomocnik nie ma obowiązku działania, na podstawie tylko pełnomocnictwa. Jeśli z tego stosunku podstawowego wynika, że doradca ma prowadzić wszelkie sprawy podatkowe swego klienta bezpośrednio, to wynikałby stąd (z umowy, a nie z pełnomocnictwa) obowiązek przyjmowania pism. Jeśli więc doradca podatkowy na mocy umowy ma obowiązek reprezentowania swego klienta przed urzędem, to dopiero rozwiązanie umowy spowoduje, że będzie się mógł sprzeciwić doręczaniu pism.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika