Podatek od nieruchomości

Pytanie:

Wybudowałem obiekt produkcyjno-usługowy na terenie mojej posesji, w sąsiedztwie którego jest budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Obiekt został zgłoszony do Urzędu Miasta. W chwili obecnej nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, zarówno w obiekcie, jak rownież na terenie posesji. Jakie będą mnie obowiazywały stawki w podatku od wybudowanego obiektu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy, w drodze uchwały, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

1) od gruntów: 

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni, 

 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni, 

  Porady prawne
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części

 • mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli - 2% ich wartości. Chodzi tu w zastadzie o wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustaloną na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Ustalenie odpowiedniej stawki będzie więc zależało w pierwszej kolejności od przyporządkowania wskazanego obiektu do kategorii budynków albo budowli. Przez "budynek" należy przy tym rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast "budowla" to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane jest bowiem:  

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

 • budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

 • obiekt małej architektury.  

Pojęcie "trwałego związania z gruntem" oznacza zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, które są usytuowane poniżej poziomu terenu (wkopane w grunt), jak i trwałego związania fundamentów z obiektem budowlanym. Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związanego z gruntem.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu (tzn.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

  Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego odrębną własnością, powinien się liczyć z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości.  Kto powinien płacić podatek od nieruchomości? Przedmiotem opodatkowania (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Prawie 1450 zł może wynieść w skrajnym przypadku roczny podatek od domku letniskowego o powierzchni 150 m kw. położonego na 800-metrowej działce. Gdyby ten sam budynek miał przeznaczenie mieszkalne obciążenie na rzecz fiskusa spadłoby do... 105 zł (stawka maksymalna). W najgorszej sytuacji (...)

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. - Taką uchwałę w składzie 7 sędziów (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Zawieszając działalność przedsiębiorca może pozbyć się jedynie części wydatków. Jeśli na potrzeby firmy wykorzystuje budynki czy magazyny, będzie musiał nadal opłacać za nie podatek. Na szczęście ma możliwość rozliczyć go w kosztach firmy. Zawieszenie działalności niesie za sobą (...)

Podatek od nieruchomości (od czego naliczany) - opinia prawna

Podatek od nieruchomości (od czego naliczany) - opinia prawna

Stan faktycznyZakupiłem od syndyka nieruchomości posadowione na gruntach przemysłowych. Zakup dokonaliśmy wspólnie z moją żoną na prowadzenie działalności gospodarczej przez moją firmę. W tym momencie nie wykorzystuję całości do działalności gospodarczej. Czy słusznie chcą mi liczyć (...)

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnął spór między podatnikiem a organami podatkowymi w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości  lokalu nieużywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Organy podatkowe wymierzyły podatnikowi prowadzącemu działalność (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości? Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami (...)

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Na jakie obowiązki jest więcej czasu? Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później (...)

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

1 lutego 2005 r. o Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Trybunał orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań mogą dokonywać (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowegow podatku od nieruchomości Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeśli (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Tutaj znoszą podatek od nieruchomości

Tutaj znoszą podatek od nieruchomości

Jedno z miast na Dolnym Śląsku chce zrezygnować z pobierania podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Rada Miasta przegłosowała uchwałę ustalającą stawkę podatku od nieruchomości na 0 zł. W rzeczywistości oznacza likwidację tego podatku. Taką decyzje podjęli radni z Lubina (...)

Podatek od nieruchomości, czy rolny?

Podatek od nieruchomości, czy rolny?

Obowiązuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą O tym, czy grunt będzie obciążony podatkiem od nieruchomości, czy rolnym lub leśnym, decyduje jego zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli jednak taki grunt zajęto na pozarolniczą działalność gospodarczą, (...)

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Wkrótce osoby wykorzystujące nieruchomość pod działalność gospodarczą będą płacić w skali roku kilkanaście razy więcej niż gdyby używały jej prywatnie, na potrzeby mieszkalne.Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatków lokalnych. Cztery terminy płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, (...)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości

Opłaty i podatki lokalne: zasady ustalania podatku od nieruchomości - w ocenie TK Osoby niemające związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a współposiadające działki razem z przedsiębiorcami, nie powinny być obciążone wyższą stawką podatku od nieruchomości.   Zaskarżony (...)

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Jeśli wybudowałeś dom, to musisz płacić podatek od nieruchomości. Nie musisz tego robić od razu. Gazeta Prawna wyjaśnia, że obowiązek ten mamy dopiero od kolejnego roku kalendarzowego. Potwierdza to np. wyrok WSA w Szczecinie (wyrok z 10 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 800/09). Zgodnie z orzeczeniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od nieruchomości wspólnej

Podatek od nieruchomości wspólnej

Współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem hali są dwie osoby (udziały po 1/2 niewydzielonej części). Osoby te są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Miejscem wykonywania (...)

Podatek od nieruchomości zabytkowych

Podatek od nieruchomości zabytkowych

Spółka Cywilna nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej. Nieruchomość położona jest na obszarze strefy historycznego (...)

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Współwłaściciele nieruchomości (spółka kapitałowa, spółka osobowa, osoby fizyczne) nie mogą się porozumieć, który z nich ma złożyć, zgodnie z wymogami U.M. w Poznaniu, deklarację na cały (...)

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Podatek od nieruchomości za 2006 r. nie został jeszcze zapłacony i prawdopodobnie nie będzie zapłacony w tym roku. Czy zarachowany, lecz fizycznie nie zapłacony podatek od nieruchomości, jest kosztem (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wynajmujemy jeden z lokali użytkowych w budynku mieszkalno-użytkowym. Czy z tytułu najmu tego lokalu podlegamy podatkowi od nieruchomości? Ponadto wynajmujemy w budynku szkolnym 40 m2 na sekretariat (...)

Naliczanie podatku od nieruchomości

Naliczanie podatku od nieruchomości

W najbliższym czasie mam zamiar dokonać zakupu nieruchomości. Niektóre z nich będą zakupione jako własność, a inne jako użytkowanie wieczyste. Moja wątpliwość dotyczy kwestii podatku od nieruchomości. (...)

VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu

VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu

Wynajmujemy lokal biurowy od spółdzielni mieszkaniowej od 2000 r., do każdej faktury jest nam doliczany podatek od nieruchomości, do którego jest nam naliczany podatek VAT 22%. Nasze pytanie dotyczy (...)

Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Wynajęliśmy lokal od jednej z dzielnic Warszawy. Podobno szkoły są zwolnione z opłat na rzecz gminy (dzielnicy). Tymczasem otrzymaliśmy z urzędu pismo (...)

Odliczenia podatkowe - podatek od nieruchomości

Odliczenia podatkowe - podatek od nieruchomości

Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest właścicielem lokalu stanowiącego siedzibę firmy. W roku 2009 uiściła podatek od wspomnianej nieruchomości. Jednak kwota tego podatku dotyczyła roku (...)

Przerzucenie podatku od nieruchomości na najemcę

Przerzucenie podatku od nieruchomości na najemcę

Wynajmuję firmie dom jednorodzinny. W związku z tym, iż w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza, podatek od nieruchomości jest znacznie wyższy niż w przypadku gdyby nie było w nim takiej (...)

Zaległy podatek od nieruchomości

Zaległy podatek od nieruchomości

Od działki zabudowanej własnej od października 1998 roku do Urzędu Gminy nie był płacony podatek od nieruchomości. Gmina żąda spłaty całego zadłużenia podatku wraz z odsetkami od tej daty. (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jestem od 1998 r. właścicielem nieruchomości i od tego czasu nie zapłaciłem ani razu podatku od nieruchomości. Co mi grozi, jeśli organ podatkowy wykryje, że nie płacę tego podatku? Za jaki okres (...)

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości.

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Z żoną, jako wspólnicy S.C., kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje sie stara stodoła. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę (...)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć (...)

Podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela

Podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela

Spółka z o.o. sprzedaje w czerwcu 2008 r. działkę budowlaną. Firma płaci co miesiąc podatek od nieruchomości od tej działki. Od kiedy podatek od nieruchomości powinien zacząć płacić nowy (...)

FORUM PRAWNE

podatek od umowy najmu

podatek od umowy najmu w 2006r moja znajoma wynajęła mi niodpłatnie mieszkanie. w treści umowy zpisane jest że właściciel wynajmuje mieszkanie wzamian za opiekę nad nim, opłacanie podatku od nieruchomości,opłacanie (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Witam.Proszę o pomoc Zamierzam złozyć odwołanie do Urzędu z powodu nienależycie pobranego podatku od garażu (pobrano jako garaż wolnostojący stawka 5,54 a mam w pozwoleniu (...)

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego: działki o powierzchni 62a w gminie wiejskiej (Spiczyn) i działki o powierzchni 45a w gminie miejsko-wiejskiej (Łęczna). Na działce (...)

Podatek od nieruchomości - parking

Podatek od nieruchomości - parking Witam posiadam działkę inwestycyjną w łodzi wielkość około 3000m2,działka ta na dany moment ma status rolnej , chciałem otworzyć na tej działce płatny parking (...)

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości. Jakiś czas temu przeczytałam (nie pamiętam dokładnie gdzie),że istnieje możliwość zwolnienia z części podatku od nieruchomości, jeżeli (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości mam takie pytanie odnośnie podatku, czy plan zagospodarowania przestrzennego ma wpływ na podatek od nieruchomości?

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Mam pytanie, jeżeli stawki podatku od nieruchomości ustala w drodze uchwały rada gminy, to czy są jakieś ograniczenia? Czy gmina może ustalić podatek na kwotę jaką się (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości witam czy będę musiała zapłacić podatek od sprzedaży części działki jeżeli minęło więcej niż 5 lat od momentu w którym nastąpiło nabycie ? bo czytałam gdzieś, (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Chciałbym się dowiedzieć jakie podatek nalicza się od obiektów niemieszkalnych, takich jaki garaż(osobny nie przyłączony do mieszkania), strych w kamienicy, piwnice, lub (...)

Niższy podatek od nieruchomości

Niższy podatek od nieruchomości Czy do podatku od nieruchomości dolicza się powierzchnię nieużytkową (np. powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, (...)

Podatek od nieruchomości od rudery

Podatek od nieruchomości od rudery Dzień dobry, mam możliwość kupienia okazjonalnie nieruchomości która składa się z działki 21 ar, budynek po starym młynie (2-3 kondygnacje) i parterowy (...)

Porady prawne