Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Pytanie:

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować w swoim kraju?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Sposób opodatkowania odsetek pochodzących z Polski i wypłacanych osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie jest regulowany umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła z państwem miejsca zamieszkania/siedziby podatnika.

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią na ogół, że odsetki powstające w jednym z umawiających się państw i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie, mogą być opodatkowane również w tym drugim państwie; Przy czym umowy na ogół określają granicę opodatkowania odsetek w państwie, w którym odsetki powstają (w Polsce), np. w umowie z Niemcami podatek pobrany w państwie, gdzie odsetki powstają nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek, w umowie z Włochami - podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.

Reasumując, odsetki mogą być na ogół opodatkowane zarówno w Polsce (w kraju gdzie powstają), najczęściej w ograniczonym zakresie, jak i w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, przy czym należy dokonać analizy konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a państwem miejsca zamieszkania/siedziby podatnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda