Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika

Pytanie:

Na pytanie o prawo żądania od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc otrzymałem od Państwa odpowiedź, która nie wyjaśnia mi jednak do końca problemu kosztów u komornika. Komornik twierdzi, że nie obowiązuje go ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tylko taksa komornicza: 13 zł za 1 kserokopię. Czy ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika

Opłaty egzekucyjne przewidziane ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (zwane niekiedy potocznie "taksą komorniczą") pobierane są za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie. Przedmiotowa ustawa, jak i przepisy wykonawcze, milczą w kwestii opłat za wydawanie odpisów i wypisów oraz kserokopii z akt komorniczych. Należy zatem uznać, że ma w tym zakresie zastosowanie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz wysokości stawek opłat przewidziane tą ustawą. Nie sposób przyznać racji komornikowi, że jest on uprawniony do żądania opłat za kserokopie dokumentów zgromadzonych w aktach egzekucyjnych na podstawie taksy komorniczej, bowiem taksy takiej w tym zakresie po prostu nie ma. Wypada zatem podtrzymać w całości odpowiedź udzieloną na uprzednio zadane przez Państwa pytanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: