Podział majątku w wyroku rozwodowym

Pytanie:

"Jeśli jest prowadzona sprawa rozwodowa, czy może się jednocześnie toczyć sprawa podziału majątku?"

Odpowiedź prawnika: Podział majątku w wyroku rozwodowym

Tak. W celu zlikwidowania całokształtu spraw majątkowych małżonków i uniknięcia przyszłych sporów sądowych, sąd może, na wniosek jednego z małżonków, dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Orzeczenie to, podobnie jak orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, staje sie jednak skuteczne i podlega wykonaniu dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku w części orzekającej rozwód. Podział majątku może być także przeprowadzony na mocy ugody sądowej, która również nabiera skuteczności dopiero z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu.

Ewentualne zaskarżenie orzeczeń dotyczących podziału majątku zawartych w wyroku rozwodowym, nie będzie miało wpływu na uprawomocnienie się orzeczenia rozwodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika