Pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego

Pytanie:

"Jak należy rozumieć pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie krzywdy na gruncie prawa cywilnego

Krzywdę określić można jako negatywne oddziaływanie wobec sfery psychicznej

poszkodowanego. Do krzywdy dochodzi wtedy, gdy zaistnieje uszczuplenie dobra chronionego

przez prawo, przy czym przyjmuje się, że uszczuplenie to nie zachodzi w sferze majątkowej. Do

krzywdy zastosowanie będą miały postanowienia ogólne z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego.

Artykuł ten ujmuje związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem zobowiązanego a

powstałym skutkiem w postaci szkody. Artykuł 361 § 1 wiąże odpowiedzialność tylko z

normalnymi następstwami zjawisk stanowiących jej podstawę (tzw. normalny związek

przyczynowy).

 

 

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika