Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą zaistnieć by sąd rodzinny pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi

Najostrzejszym środkiem ingerencji sądu w stosunki między rodzicami a dziećmi jest pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej.
Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
Porady prawne

Sąd sięga po ten środek jedynie wtedy, kiedy zastosowanie lżejszych form ingerencji okazało się nieefektywne bądź jeżeli stwierdzone nieprawidłowości w sprawowaniu władzy rodzicielskiej są na tyle duże, że jedynie pozbawienie rodziców tej władzy może poprawić sytuację dziecka.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne