Prawa autorskie osobiste a prawa autorskie majątkowe

Pytanie:

"Czy można zbyć prawa autorskie osobiste?"

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie osobiste a prawa autorskie majątkowe

Osobiste prawa autorskie to te chronią więź twórcy z utworem (np. prawo do autorstwa utworu, do oznaczania go swoim nazwiskiem lub rozpowszechniania pod określonym pseudonimem, prawo do zachowania jego integralności, prawo do pierwszej publikacji). Praw tych nie można się zrzec ani zbyć. Nie podlegają także egzekucji.

Natomiast prawa majątkowe charakteryzują się tym, że tylko twórca może korzystać z utworu oraz
nim rozporządzać. Prawa te można zbyć.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika