Prawo do emerytury pomostowej

Pytanie:

Czy warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej jest posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych na określoną datę?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o emeryturach pomostowych:

 (...)

ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn

(...)

W związku z powyższym wymagane okresy składkowe i nieskładkowe muszą być osiągnięte jedynie na dzień składania wniosku o nabycie prawa do świadczenia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa